top of page

Informasjon om behandling av personopplysninger hos Droneverkstedet

rect5833-2.png

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på personopplysninger er: navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, bilnummer, bilder og fødselsdato.

Droneverkstedet har konsesjon gjennom våre oppdragsgivere for behandling av personopplysninger for kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av serviceavtaler. Opplysningene er samlet fra kunden selv eller deres representanter, kredittinformasjonsregistre og fra offentlige registre. Registreringen foretas for at Droneverkstedet skal kunne vurdere søknader, foreta rådgivning, administrere avtaler, vurdere skader, opprette dronestatistikk, foreta produktutvikling og eventuell markedsføring av egne produkter.

Droneverkstedet er underlagt taushetsplikt om personopplysninger. Overlevering av personopplysninger til en tredjepart kan likevel skje med samtykke fra den registrerte og i de tilfeller Droneverkstedet er forpliktet i henhold til loven til å overlevere slike opplysninger. Nødvendige opplysninger vil kunne overleveres samarbeidspartnere for f.eks. forsikringsselskapet, luftfartstilsynet eller andre myndigheter.

Dersom den registrerte fremmer klage til Luftfartstilsynet, er dette å anse som grunnlag for utlevering av personopplysningene til klageorganet, jf. personopplysningsloven § 8 bokstav f.

Droneverkstedet oppbevarer i overensstemmelse med lovgivningen, over en begrenset tid, personopplysninger om kunder som har meldt skade.

Ansvarlig for innhenting og oppbevaring av personopplysningene er Droneverkstedet.

Dersom den registrerte ønsker opplysninger om hvilke personopplysninger Droneverkstedet har om vedkommende eller ønsker å foreta rettelser må dette skje ved en skriftlig henvendelse. En slik henvendelse må være underskrevet av den registrerte. Henvendelsen sendes til Droneverkstedet, Jacob Borchs gate 6, 3012 Drammen eller info@droneverkstedet.no

Vi oppfordrer alle til å ikke sende oss fødsels- og personnummer eller sensitive opplysninger på e-post.

bottom of page